Original-CG - Comunicación Gráfica

943 74 12 59
(email)

IDENTIDAD

CORPORATIVA

EDICIÓN GRÁFICA

PRODUCCIÓN

Branding
Logotipo
Folletos
Flyers
Catálogos
Carteles
Packaging
Diseño Web
Rotulación

el estudio_

estudioa

Original Comunicación Gráfica es un estudio de diseño y comunicación que a base de talento, visión y dedicación ofrece sus servicios de creatividad a empresas, negocios y entidades públicas.

Aceptamos retos y buscamos soluciones creativas razonables, ajustadas y funcionales de economía y diseño. Queremos estar satisfechos de nuestro trabajo y dejar satisfechos a nuestros clientes.

Somos un estudio de perfil creativo. Somos multidisciplinares. Somos independientes. Somos ambiciosos. Y sobre todo, somos felices haciendo branding.

Si crees que podemos colaborar, llámanos o escríbenos. Estaremos encantados de atenderte. Es nuestro trabajo. Y nos gusta.

Original Komunikazio Grafikoa komunikazio- eta diseinu-estudioa da. Talentua, ikuspegia eta ardura baliatzen ditu enpresei, negozioei eta erakunde publikoei bere sorkuntza-zerbitzuak eskaintzeko.

Gustuko ditugu erronkak, eta saiatzen gara sormenezko irtenbide arrazoizkoak, neurrikoak eta funtzionalak topatzen, bai ekonomikoki bai diseinuan. Geure lanarekin gogobeteta egon nahi dugu, eta gure bezeroak ere asebeteta utzi.

Profil kreatzaileko estudioa gara. Jakintza-arlo askotakoak. Independenteak gara. Anbizio handikoak. Eta, batez ere, zoriontsuak gara brandinga egiten.

Uste baduzu elkarrekin lan egin dezakegula, deitu edo idatz iezaguzu. Gustura hartuko zaitugu. Gure lana da. Eta gustatzen zaigu.

servicios_

zerbitzuak

ORIGINAL Comunicación Gráfica es un estudio de diseño que se permite dar rienda suelta a su imaginación. Trabajamos con diversas herramientas para marcar un camino y sacar un proyecto adelante. ORIGINAL Comunicación Gráfica ofrece un servicio integral a nuestros clientes, poniendo a su disposición todos los medios con los que contamos.
Creamos diseños que equilibran: forma, función, estética, colores, materiales, acabados... todo ello en una gráfica aplicada.

BRANDING - IDENTIDADES Y MARCAS (LOGOTIPO)

Es un signo gráfico que identifica a una empresa, un producto comercial o, en general, cualquier entidad pública o privada. La funcionalidad de un logotipo radica en su capacidad para comunicar el mensaje que se desea.

EDICIÓN GRÁFICA

Proyectar comunicaciones visuales destinadas a transmitir mensajes específicos, con objetivos determinados. Transportamos tu marca a todo tipo de soportes y aplicaciones.

DESARROLLO WEB

Diseño y programación de páginas web. Desde una web promocional, un portfolio, un blog, un gestor de contenidos, un catálogo virtual, una tienda online… Lo adaptamos a dispositivos móviles y lo optimizamos para el posicionamiento en buscadores.

ESPACIOS

Diseño de stands, diseño y realización del material de comunicación para exposiciones... Roll-ups, Tótems, banners, displays...

ORIGINAL Komunikazio Grafikoa irudimena aske uzten duen diseinu-estudioa da. Era askotako erremintekin lan egiten dugu, bidea markatu eta proiektua aurrera ateratzeko. Original Komunikazio Grafikoak zerbitzu integrala eskaintzen die gure bezeroei, eskueran dituen bitarteko guztiak haien eskura jarriz.
Oreka duten diseinuak dira gureak: itxuran, funtzioan, estetikan, koloreetan, materialetan, akaberetan..., eta hori dena grafiko aplikatuan.

BRANDINGA – IDENTITATEAK ETA MARKAK (LOGOTIPOA)

Zeinu bat da, identifikatzen duena enpresa bat, produktu komertzial bat edo, oro har, edozein erakunde publiko edo pribatu Eman nahi den mezua komunikatzeko gaitasunean dago logotipoaren funtzionaltasuna.

EDIZIO GRAFIKOA

Ikusmezuak proiektatzea, helburu jakina duten mezu espezifikoak adierazteko.
Zure marka era guztietako euskarri eta aplikazioetan erabil dezakegu.

WEB GARAPENA

Web-orrien diseinu eta programazioa. Izan liteke sustapen web-orria, portfolioa, bloga, eduki-kudeatzailea, katalogo birtuala, online-denda... Gailu mugikorretarako egokitzen dugu eta bilatzaileen kokatzea optimizatzen dugu

ESPAZIOAK

Standen diseinua, erakusketetako komunikazio-materialaren diseinu eta errealizazioa...Roll-upak, totemak, bannerrak, displayak...

proyectos_

proiektuak

contacto_

harremanetarako

Acepto la política de protección de datos
Datuen babeserako politika onartzen dut
(captcha)